the-gia-dinh-iii-wurden-konjunktiv

Thể giả định III (Würden-Konjunktiv)

Würden-Konjunktiv

So với Konjunktiv I và II thì Würden-Konjunktiv sử dụng đơn giản hơn nhiều. Cũng như khi nói người ta không cần phải suy nghĩ lựa chọn nhiều như khi sử dụng Konjunktiv I và II, mặc dù vậy người nghe vẫn hiểu chính xác ý định của người nói. Có nhiều trường hợp bắt buộc phải sử dụng „würden“ thay thế Konjunktiv I và II, nếu không người nghe dễ hiểu nhầm giữa thể giả định và thời quá khứ thực thể. Ví dụ:

Ich wollte, sie gingen endlich.

Ich wollte, sie würden endlich gehen.

Möchtest du das machen?

Ich würde das schon machen.

Ở đây nếu ta trả lời „Ich machte das schon.“ người nghe sẽ không phân biệt được là Konjunktiv II hay làPräteritum.

Hình thể của Konjunktiv III

Würden-Konjunktiv chỉ có hai thời hiện tại và quá khứ

Thì hiện tại (Präsens)

ich würde sagen (gehen).
du würdest sagen (gehen).
er, sie, es würde sagen (gehen).
wir würden sagen (gehen).
ihr würdet sagen (gehen).
Sie/sie würden sagen (gehen).

 

Thì quá khứ (Präteritum)

ich würde gesagt haben. gegangen sein.
du würdest gesagt haben. gegangen sein.
er, sie, es würde gesagt haben. gegangen sein.
wir würden gesagt haben. gegangen sein.
ihr würdet gesagt haben. gegangen sein.
Sie/sie würden gesagt haben. gegangen sein.

 

Đáng nhớ:

– Thời hiện tại và quá khứ chia giống nhau

– Trong ngôn ngữ hàng ngày người ta hay sử dụng „Würden-Konjunktiv“ cho động từ chính (Vollverb). Trợ động từ và Modalverben thường sử dụng Konjunktiv I và II.

 

right arrow time clock pin e