nhung-dieu-kien-du-hoc-duc-hoc-dai-hoc-tai-duc

Những điều kiện du học Đức – Học Đại học tại Đức

1. Sinh viên thi lại Đại học từ năm 2015 trở đi

Nếu không đỗ hay không đạt yêu cầu trong các kỳ thi Đại học và cần thi lại hay thi thêm Đại Học năm 2015 và trở đi, yêu cầu đối với sinh viên này không khác những học sinh thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

+ Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại một cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn phù hợp

+ Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải đạt tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (tính bốn môn thi nêu trên, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích và không môn thi nào dưới 4 điểm)

+ Trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận

Thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành

2. Học sinh thi Trung học Phổ thông quốc gia từ năm 2015 và trở về sau

+ Tham gia và đỗ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại một cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn phù hợp

+ Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải đạt tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (tính bốn môn thi nêu trên, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích và không môn thi nào dưới 4 điểm)

+ Trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận

Thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành

3. Quy định hiện hành (và được áp dụng cho Sinh viên thi đỗ Đại học từ năm 2014 và trở về trước)

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi thành công kỳ thi tuyển sinh Đại học do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức (với tổng điểm thi tối thiểu là 15 điểm và không môn thi nào dưới 4 điểm) và đã trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một trường Đại học Việt Nam được công nhận thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành

Nếu đạt được các điều kiện trên và học thêm thành công 4 học kỳ Đại học chính quy thì có thể được:

+ Chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành

+ Chuyển vào Dự bị Đại học và không giới hạn nhóm Ngành

Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành

Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng và thi chuyển tiếp lên Đại học thành công (Học kỳ thứ 5) thì có thể được chuyển thẳng vào năm thứ nhất của một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành

Nếu đạt được các điều kiện và có chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của Điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học và không bị giới hạn nhóm ngành.

right arrow time clock pin e