su-khac-biet-giua-wissen-va-kennen

Sự khác biệt giữa “wissen” và “Kennen”

Trong tiếng Đức, có hai cách nói “biết” khác nhau: “wissen” và “kennen”. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu sự khác biệt của 2 động từ “wissen” và “kennen” nhé!

Kennen

“Kennen” được sử dụng khi nói về một người, một địa điểm hoặc một cái gì đó trừu tượng. Thông thường, “kennen” đi cùng một đại từ hoặc danh từ.

Ví dụ:

Sie kennt ein sehr gutes italienisches Restaurant in der Nähe. – Cô ấy biết một nhà hàng Ý rất ngon gần đây.

Ich kenne sie nicht. – Tôi không biết cô ấy.

Er kennt diese Wörter nicht. – Anh ấy không biết những từ này.

Kennen Sie diese Gegend oder nicht? – Bạn có biết vùng này hay không?

Gegenwartsform Perfekt Präteritum
ich kenne

du kennst

er/sie/es kennt

wir kennen

ihr kennt

sie/Sie kennen

ich habe gekannt

du hast gekannt

er/sie/es hat gekannt

wir haben gekannt

ihr habt gekannt

sie/Sie haben gekannt

ich kannte

du kanntest

er/sie/es kannte

wir kannten

ihr kanntet

sie/Sie kannten

Wissen

“Wissen” được sử dụng khi đề cập đến sự kiện hoặc thông tin chi tiết và khi phải dùng câu phụ.

Wissen Sie ihre Telefonnummer? – Bạn có biết số điện thoại của cô ấy không?

Wir wissen ihren Namen. – Chúng tôi biết tên cô ấy.

Wisst ihr, wann er ankommt? – Các bạn có biết khi nào anh ấy sẽ tới không?

Du weißt nicht, wohin sie gehen wollen. – Bạn không biết họ muốn đi đâu.

Wissen Sie, wo der Geldautomat ist? – Bạn có biết điểm đổi tiền ở đâu không?

Wir wissen das. – Chúng tôi biết cái đó.

Gegenwartsform Perfekt Präteritum
ich weiß

du weißt

er/sie/es weiß

wir wissen

ihr wisst

sie/Sie wissen

ich habe gewusst

du hast gewusst

er/sie/es hat gewusst

wir haben gewusst

ihr habt gewusst

sie/Sie haben gewusst

ich wusste

du wusstest

er/sie/es wusste

wir wussten

ihr wusstet

sie/Sie wussten

 

Khi bạn nói “Ich kenne Berlin”, nghĩa là bạn rất thông thạo về Berlin, đường đi nước bước ở Berlin.

Khi bạn nói “Ich weiße Berlin”, nghĩa là bạn biết Berlin qua hình ảnh, báo chí, phim truyện, lời kể,…

right arrow time clock pin e